Alert: 4/05/2021 Te nderuar Anëtar , Kafeteria e Qendrës sonë do te jete e hapur 7 d…

Alert

Te nderuar Anëtar , Kafeteria e Qendrës sonë do te jete e hapur 7 ditë të javës në shërbim te Anetareve dhe Misafireve te Anetareve nga ora 8:30am deri ne 11:00pm .

Posted in Alerts.

Leave a Reply