E Hëna e tre muajve / Mbrëmje familjare

Të nderuar antarë, vëllezer dhe motra,
Le të bashkohemi së bashku për një program të veçantë me rastin e Hënës së Tre Muajve.  Një Darkë Familjare me lutje, ligjërata, ushqim, dhe përkujdesje për femijët.

Dear members, brothers and sisters,
Let us come together for a special program on the occasion of the beginning of the month of Rajab. A Family Night with prayers, lectures, food, and child care.

Feel free to bring cookies and desserts.

Mbrëmje familjare me rastin e së hënës së tre muajve 2024