2 Lajmërime fetare

Mevlyd dhe Ligjërata

Mevlyd dhe Ligjërata

Ligjëratë

Me 11 Dhjetor, 2016 në ora 5pm, ditën e Dielë (midis namazit te Jacisë dhe akshamit) do të mbahet një ligjëratë fetare ku do të flitet për biografinë e profetit Muhamed a.s. kurse

Mevlyd

Me datën 19 Dhjetor, 2016 jeni te ftuar familjarisht ngaqë do të lexohet Mevlyd në ora 6pm të mbrëmjes dhe pastaj do të shtrohet edhe darkë. Në të dyja rastet pjesëmarrja juaj do të na i pasurojë keto mbrëmje. Si gjithnjë ju lusim ta shpërndani këtë mesazh.

Nga Këshilli Fetar