Programs 2016-2017

Programs for the 2016/2017 school year

Shembull

Fe islame
Gjuhë dhe histori shqiptare
Gjeografi
Këngë dhe Valle
Sport: Taixhicu, futboll
Ping pong * nëse ka të interesuar

[…soon]

Lajmëroni shoqërinë tuaj në: