Alert: 6/20/2021 Mbledhje informative! Përshendetje të nderuar antarë të QKSHA, …

Alert

Mbledhje informative!

Përshendetje të nderuar antarë të QKSHA, ju njoftojmë se Konferenca e përgjithshme për informimin e antarëve do te mbahet më datën 21 Qershor, e Hënë në ora 6:00 PM.

Pikat e rendit të ditës për këtë takim janë si vijon:

1. Raporti i pranim dorëzimit midis dy kryesive.

a). Raporti financiar Për periudhën 2 Maj, 2021 – 1Qershor, 2021.

2. Diskutim për formimin e “Kishillit kontrollus”, forma dhe mënyra e funksionimit.

Me respekt:
Kryesia e QKSHA

Alert: 6/11/2021 Mbledhje informative! Përshendetje të nderuar antarë të QKSHA, …

Alert

Mbledhje informative!

Përshendetje të nderuar antarë të QKSHA, ju njoftojmë se Konferenca e përgjithshme për informimin e antarëve do te mbahet më datën 21 Qershor, e Hënë në ora 6:00 PM.

Pikat e rendit të ditës për këtë takim janë si vijon:

1. Raporti i pranim dorëzimit midis dy kryesive.

a). Raporti financiar Për periudhën 2 Maj, 2021 – 1Qershor, 2021.

2. Diskutim për formimin e “Kishillit kontrollus”, forma dhe mënyra e funksionimit.

Me respekt:
Kryesia e QKSHA

Alert: 6/11/2021 Mbledhje informative! Përshendetje të nderuar antarë të QKSHA, …

Alert

Mbledhje informative!

Përshendetje të nderuar antarë të QKSHA, ju njoftojmë se Konferenca e përgjithshme për informimin e antarëve do te mbahet më datën 21 Qershor, e Hënë në ora 6:00 PM.

Pikat e rendit të ditës për këtë takim janë si vijon:

1. Raporti i pranim dorëzimit midis dy kryesive.

2. Raporti financiar Për periudhën 2 Maj, 2021 – 1Qershor, 2021.

3. Diskutim për formimin e “Kishillit kontrollus”, forma dhe mënyra e funksionimit.

Me respekt:
Kryesia e QKSHA