Alert: 9/26/2019 Dear Members These two pizzerias will donate 10% of every sale that…

Alert

Dear Members

These two pizzerias will donate 10% of every sale that our community or anyone else who purchases food using code AACC at the time of purchase.
So let’s get together and use these pizzerias to raise money for the center as well as supporting our members businesses to succeed.

Shpendi Ameti
Ameti’s Pizza
166 Newark pompton turnpike
Pequnnock NJ
973-696-4900.

And

Nafi and Isni Sela
Pizza Bene
1417 rt 23 North Wayne Nj
973-506-6900

Thank You
A.A.C C.

Alert: 9/26/2019 Dear Members These two pizzerias will donate 10% of every sale tha…

Alert

Dear Members

These two pizzerias will donate 10% of every sale that our community or anyone else who purchases food using code AACC at the time of purchase.
So let’s get together and use these pizzerias to raise money for the center as well as supporting our members businesses to succeed.

Shpendi Ameti
Ameti’s Pizza
166 Newark pompton turnpike
Pequnnock NJ
973-696-4900.

And

Nafi and Isni Sela
Pizza Bene
1417 rt 23 North Wayne Nj
963-506-6900

Thank You
A.A.C C.

Alert: 9/13/2019 Të nderuar anëtar ! Në Qendrën Kulturore shqiptaro-amerikane në R…

Alert

Të nderuar anëtar ! Në Qendrën Kulturore shqiptaro-amerikane në Riverdale, më 14 shtator 2019 më ora 13 e 30 minuta do të bëhet inaugurimi i bibliotekës. Kryesia e Qendrës kulturore shqiptaro-amerikane dhe kryetari Burim Zhuta i bëjnë thirrje anëtarëve të Qendrës të jenë prezent në këtë ngjarje . Jeni të gjithë të mirëpritur !

Alert: 9/08/2019 Dear Members As objectives are achieved, the organization has chose…

Alert

Dear Members

As objectives are achieved, the organization has chosen to broaden its goals, which will require additional membership support. We have raised the membership fee from $250 to $400, so that we may provide our members with the upmost value and the best experience possible. We hope you understand and welcome your support.
Duke marrë parasysh që kemi arritur disa nga objektivat kryesore të Qendrës, bordi drejtues ka vendosur që duhet të zgjerojë objektivat ,të cilat do të kenë përkrahjen maksimale nga ana e Anëtarëve.Si rezultat i gjithë angazhimeve shumëvjecare si dhe shërbimeve që ofron Qendra , kemi marre vendim që të rrisim anëtarsinë nga 250$ në 400$ në mënyrë që të sigurojmë anëtarëve tanë një përvojë sa më të mirë gjatë shfrytëzimit të shërbimeve tona. Prandaj kerkojmë nga ju mirëkuptim dhe përkrahje!