Alert: 12/22/2018 Good morning, There will be dance practice for Filoreta’s group to…

Alert

Good morning,

There will be dance practice for Filoreta’s group tomorrow at 4pm, traditional clothes will also be handed out please make sure to have your $100 deposit with you. Some of you still have not returned your clothes please see Havishe tomorrow to confirm

Mirmengjes

Do të ketë praktikë me valle për grupin Filoreta nesër në orën 4pm, do të jepen edhe veshjet tradicionale, ju lutemi sigurohuni që të keni depozitën tuaj $ 100 me ju. Disa prej jush ende nuk i keni kthyer veshjet tuaja ju lutemi shihni Havishen nesër për të konfirmuar.

Faleminderit

Alert: 12/21/2018 Te nderuar prinder, Si mbas kalendarit te vitit shkollor 2018/2019…

Alert

Te nderuar prinder,

Si mbas kalendarit te vitit shkollor 2018/2019, ju informojme edhe njehere se nuk do te kene nxenesit shkolle Dhe aktivitete te lira me 22 edhe 29 Dhjetor për pushim dimeror. Mesimi dhe aktivitetet e lira vazhdojn me daten 5 Janar.

Faleminderit dhe Gezuar Vitin e Ri!

Dear Parents,

According to the school calendar for 2018/19, there will be no school and extracurricular activities on December 22 and 29 for winter break. School and extracurricular activities will resume on January 5.

Thank you and Happy NewYear!

Alert: 12/21/2018 Hello Members, Vllaznimi youth soccer teams will be playing this Sa…

Alert

Hello Members,

Vllaznimi youth soccer teams will be playing this Saturday at turf city.

The U11 game will start at 10:30am, parents be there at 10am.

The U14 games will start at 6:30pm and 7:10pm. Parents will be texted when to come.

Të nderuar anëtar ,
Ekipi i Rinisë së Vllaznimit do të luajnë këtë të shtunë në Turf City.

U11 lojado të nise në 10:30 am , prindërit ju lutem të jeni në 10 am.

U14 lojrat do të nisin në 6:30 pm dhe 7:10 pm. Prindërit do të njoftohen për orën kur të vijnë.