Alert: 5/11/2021 NJOFTIM Të nderuar antarë të Q…

Alert

NJOFTIM
Të nderuar antarë të QKSHA-së, kemi nderin dhe kënaqësinë
t’ju njoftojmë me kryesinë e re të organizatës.
Besimi dhe mbështetja e juaj është obligim dhe mision i
madh për të gjithë ne. Transparenca është shtylla kryesore e
kësaj kryesie. QKSHA është shtëpia jonë e përbashkët,
prandaj bashkpunimi me ju është thelbësor.
Ju faleminderit dhe na priftë e mbara!

KRYETAR: ASTRIT ZHAKU
NËNKRYETAR: ATMI SHAZIMANI
SEKRETAR: SHPETIM MIMINI
ARKËTAR: VETON TELA
PERGJEGJES MEDIATIK: IKE BAJRAMI, FATON ARIFI
PERGJEGJES PER SISTEMIN INFORMATIK DHE PARALEGAL:
KRENAR CAMILI
PERGJEGJES I SPORTIT: DRITAN SELA

PERGJEGJES I KËSHILLIT TË XHAMISË: MEANI SELA
PERGJEGJES I AKTIVITETEVE TE LIRA : BESMIR XHILA
PERGJEGJESE PER EVENIMENTE: FATMIRE MANTE
PERGJEGJES PER MBARVAJTJEN: FERIS ROCI, ENVER QIRA

Posted in Alerts.

Leave a Reply