Alert: 5/01/2022 Të nderuar antarë të QKSHA-së, ju njoftojmë se Namazi i Sabahut d…

Alert

Të nderuar antarë të QKSHA-së, ju njoftojmë se Namazi i Sabahut do të falet ne ora 5:00AM dhe Namazi i Fiter Bajramit do të falet në dy kohë. Ditën e Hënë 2 Maj, në ora 7:00AM dhe në ora 8:00AM
Ju faleminderit dhe purshumvjet Bajramin dhe na gjetë moti i gëzuar gjithë së bashku.
Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju dhe familjet tuaja!

Honorable members of AACC, we inform you that the Fiter Bajram Prayer will be at 5:00 AM and the Eid al-Fitr Prayer will be offered at two times. Monday 2 May, at 7:00 AM and at 8:00 AM
Thank you and Happy Eid. May the peace and mercy of God be with you and your families!

Posted in Alerts.