Alert: 3/13/2021 NJOFTIM ZGJEDHJET DHE SHPALLJA E KANIDIDATURAVE PËR KRYETAR Të n…

Alert

NJOFTIM
ZGJEDHJET DHE SHPALLJA E KANIDIDATURAVE PËR KRYETAR

Të nderuar Anëtarë , Ju njoftojmë që zgjedhjet për kryetar do të mbahen më datë 18 prill 2021.
Orari I zgjedhjeve do te jetë nga ora 10:00 am deri në 5:00 pm.
Të drejtë vote do të kenë të gjithë anëtaret e QKSHA :Anëtarësia për vitin 2020 do jetë kushti për të gëzuar të drejtë vote.

Kandidati për kryetar duhet të përmbushë kushtet e mëposhtme:

• Kandidati duhet të kete paguar anëtarësinë e 5 viteve te fundit.
• Kandidati duhet të ketë paguar OBLIGIMIN prej $3000 dollarësh.
• Kandidati duhet të jetë Nënshtetas Amerikan ose me leje qendrimi në SHBA (green card).
• Duhet të paraqes dokumentacionin në ditën e caktuar të paraqitjes së kandidaturës për kryetar .
• Cdo individ I cili është anëtar i një organi drejtues në ndonjë organizatë tjetër me interes konfliktual me QKSHA nuk i lejohet të kandidoj për asnjë post në zgjedhjen e organit drejtues të QKSHA.
• Kandidati I porsa zgjedhur prej datës së pranim- dorëzimit të detyrës në një afat prej 60 ditësh ka për OBLIGIM të bëj thirrje për një konferencë me anëtarët e QKSHA për të diskutuar me anëtarët për formimin e KËSHILLIT KONTROLLUES dhe të paraqes raportin financiar .
• Kandidati I porsa zgjedhur më datë 5/2/2021 të pranim- dorëzimit të detyrës nga kryesia e mëparshme duhet të ketë plotësuar postet : Nënkryetar, Sekretar, Arkëtar, Përgjegjësit për arsim e kulturë, Përgjegjësit për aktivitetin fetar, Përgjegjësit për aktivitetet e lira.
• Të gjithë individët për postet e lartë përmendura duhet të kenë paguar anëtarësinë për tre vitet e mëparshme dhe OBLIGIMIN $3000 dollarësh .
• Kandidati duhet të nënshkruaj këtë letër për dakortësinë me keto kushte para se të shpallë kanditaturen për kryetar. Nëse Kandidati refuzon dhe nuk pranon kushtet e lartë përmendura nuk do ti lejohet të kandidatoj për kryetar.
• Të gjithë të interesuarit mund të shpallin kandidaturën e tyre nga dita e pranimit të këtij njoftimi deri më datën e fundit 4 prill 2021 Ora 4:00 pm. Të gjitha kërkesat duhen te paraqiten në afatin e caktuar para këshillit zgjedhor.

KËSHILLI ZGJEDHOR

Edip Ramadani 201-697-9823
Izmir Alla 201-620-0917
Kalosh Sela 973-626-4565
Feris Roci 917-865-5776
Alban Oxha 201-233-1603

Alert: 3/11/2021 Të nderuar Anëtar ,Ju njoftojmë që në Qendrën tonë nga 1 Shkurt…

Alert

Të nderuar Anëtar ,Ju njoftojmë që në Qendrën tonë nga 1 Shkurt( E hënë) deri në 6 Shkurt ( E shtunë) do të mbledhim ushqime nga më të ndryshmet për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Të gjithë të interesuarit mund të vijnë nga e Hëna deri të Shtunën në orarin 9am-7:30pm për të dhënë donacionin e tyre. Stafi i Qendrës do te jetë i pranishëm tek Bibloteka , nga ku do tju drejtojnë se ku do të grumbullohen ushqimet. Ushqimet qe mund te dhurohen jane :
*Paketa Makarone (Pasta)
* Salca të ndryshme ( Pasta Sauce)
* Supa
* Ushqime për fëmijë
* konzerva mishi – pule
* konzerva mishi – vici
*konzerva peshku ( tunafish)
* konzerva perimesh ( misër, bizele , fasule etj)
* si dhe cdo llojë ushqimi tjetër që nuk ka nevojë të mbahet në frigorifer dhe të jetë konzervë.

Dear Members, at our Center a food drive will be organized from February 1st ( Monday – February 6th(Saturday) from 9am-7:30 pm. Food drive for people in need. The staff will be at the library for any questions and will direct everyone where to put all the donations.
Please donate :
* Pasta
* Pasta Sauce
* Soups
* Baby food
* canned beef/chicken
* canned tuna / tunafish
* canned vegetables ( corn, beans, spinach )
* any other type of food that is canned and doesnt need to be refrigerated

Alert: 2/28/2021 “”Te Allahut jemi dhe te AI do te kethehemi Me keqardhje ju lajme…

Alert

“”Te Allahut jemi dhe te AI do te kethehemi
Me keqardhje ju lajmerojme se ka nderrua jete Bekim Vinca
Babai I Alban dhe Alberim Vinces dhe vellau i Nevzat Vinces
Varrimi I te ndjerit do te behet në vendlindje (Veleshte)
Ky lajmerim eshte vetem per informim!
E lusim Perendine qe merhumit tia kete pranua te gjitha veprat e mira dhe shpirtin e tij ta vendos në Xhenet!
E lusim Perendine qe familjes Vinca pas sodit vetem te mira ti japi!
AMIN!