Alert: 1/22/2022 Të nderuar antarë të QKSHA Më 23 Janar, 2022 në ora 2:00pm në…

Alert

Të nderuar antarë të QKSHA

Më 23 Janar, 2022 në ora 2:00pm në ambientet e QKSHA – Riverdale do të mbahet mbledhja e përgjithshme vjetore me këtë rend dite:
1. Raportet për cdo degë të QKSHA-së,
2. Publikimi dhe krahasimi i kontratave të reja në QKSHA,
3.Kontrata e re e shitëblerjes së objektit në Paterson,
4.Të ndryshme.
Pjesmarrja dhe opinionet tuaja janë shumë të rëndësishme për punën e mëtejme të QKSHA-së.

Ju mirëpresim!

Posted in Alerts.